FANDOM


星のカービィ 鏡の大迷宮 スタッフリスト 編集

DIRECTOR
 • TOMOAKI FUKUI
(FLAGSHIP)
SPECIAL ADVISOR
PLANNING
 • TOMOAKI FUKUI
 • SHIGEKI MORIHIRA
 • TAKASHI HAMAMURA
 • TOYOHISA TANABE
 • TAIKI UBUKATA
(FLAGSHIP)
 • TAKAYUKI SAKAMOTO
(DIMPS)
PROGRAMMING
 • KATSUYA KURAMOTO
 • TAKAYA YAMANE
 • SHINICHI MANABE
 • YAMATO SOBUE
 • MASATO SHIMIZU
 • SHINICHIRO SHIBUSAWA
(DIMPS)
DESIGN
 • ABENO MATSUZAKI
(FLAGSHIP)
 • SATOSHI YOSHIOKA
 • SADAKI MATSUMOTO
 • KAORI AOYAMA
 • SHINJI NOHARA
 • TOMOMI ASANO
 • IKKEI MANABE
 • AYUMI TSUZAKI
 • TOSHIYA TAKAGI
(DIMPS)
SOUND
(DIMPS)
TECHNICAL ADVISOR
(HAL)
DEBUG
(HAL)
 • SHUTARO KOBAYASHI
 • SHOJI ARAKI
 • SHIGEYOSHI KUWAMURA
 • HIROYO IMAI
 • TAKESHI SASAKI
 • POLE TO WIN
 • HAL DEBUG TEAM
 • SUPER MARIO CLUB
COORDINATORS
 • NORIHIKO KAWABATA
(FLAGSHIP)
(HAL)
(NINTENDO)
ARTWORK
(HAL)
SPECIAL THANKS
 • YOSHIFUMI YAMASHITA
 • SHIHO TSUTSUJI
 • ERINA MAKINO
 • TOMOKO FUKUMOTO
(FLAGSHIP)
 • HIROYUKI KAWANO
 • SEIGO ITO
 • YUKIHIRO DEGUCHI
(DIMPS)
 • SATOSHI ISHIDA
 • CHIEKO OBIKANE
 • HISATOSHI TAKEUCHI
 • AGB TEAM
(HAL)
(NINTENDO)
PRODUCERS
(FLAGSHIP)
(HAL)
(NINTENDO)
EXECUTIVE PRODUCER
(NINTENDO)

関連記事 編集


Sleep この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください! 画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

広告ブロッカーが検出されました。


広告収入で運営されている無料サイトWikiaでは、このたび広告ブロッカーをご利用の方向けの変更が加わりました。

広告ブロッカーが改変されている場合、Wikiaにアクセスしていただくことができなくなっています。カスタム広告ブロッカーを解除してご利用ください。

FANDOMでも見てみる

おまかせWiki